Katheteriseren

Lesdoelen:
 • Je geeft uitleg over verschillende vormen van incontinentie.
 • Je vertelt welke aandachtspunten er zijn bij katheteriseren.
 • Je laat zien hoe je een katheter verzorgd en een katheterzakje verwisseld.
 • Je benoemt de complicaties bij incontinentie.
 • Je laat de verschillende materialen die gebruikt worden bij incontinentie zien.
 • Je benoemt de Indicaties en contra-indicaties  bij blaasspoelen en vertelt welke complicaties je tegen kunt komen.
 • Je vertelt wat de aandachtspunten zijn bij het verzorgen van een suprapubische katheter
 • Je vertelt hoe je iemand begeleid op psychosociaal gebied bij het krijgen of hebben van een verblijfskatheter.
 • Je legt uit wat indicaties (redenen) zijn om een katheter in te brengen.
 • Je benoemt aandachtspunten bij het katheteriseren met 2 personen.
 • Je laat zien welke middelen en materialen je gebruikt bij het katheteriseren en legt uit wat de functie hiervan is.
 • Je vertelt wat indicaties en aandachtspunten zijn bij blaasspoelen.
 • Je vertelt welke observatiepunten er zijn bij het verzorgen van een suprapubische katheter.
 • Je laat zien dat je in staat bent een vrouw volgens protocol te katheteriseren.
 • Je laat zien dat je in staat bent een man volgens protocol te katheteriseren.
 • Je legt het verschil uit tussen een eenmalige katheter en een verblijfskatheter.


BOL

Theorie
ZorgPad
Beroepsgerichte basis → Thema: Verpleegtechnische handelingen → Leerpad 4: Katheterzorg
 • Hoofdstuk 1: Algemene aandachtpunten voor katheterzorg.
 • Hoofdstuk 2: Een blaaskatheter inbrengen
 • Hoofdstuk 4; Een blaaskatheter verwijderen
 • Hoofdstuk 3: Een zorgvrager met een blaaskatheter verzorgen
 • Hoofdstuk 5: De suprapubische katheter
 • Hoofdstuk 6: Baasspoelen

Beroepsgerichte basis → Thema: Persoonlijke zorg → Leerpad 6: Uitscheiding
 • Hoofdstuk 11: Urine-incontinentie
 • Hoofdstuk 8.4 Urinewegstelsel
 • Hoofdstuk 9.5 Urine – incontinentie
 • Hoofdstuk 14: Soorten incontinentiematerialen
 • Hoofdstuk 16: Een incontinente zorgvrager lichamelijk verzorgen
 • Hoofdstuk 17: Omgaan met een incontinente zorgvrager
 • Hoofdstuk 18: Een zorgvrager met een verblijfskatheter verzorgen.
 • Hoofdstuk 19: Incontinentietraining geven
Boek anatomie, fysiologie, pathologie
 • Hoofdstuk A11: De nieren en de urinewegen
 • Hoofdstuk B11: Pathologie van  de nieren en urinewegen


 
 

Opdracht
Bekijk de instructieviedo's voorafgaaand aan de les en neem jouw vragen mee naar de les

Maak:BBL


Boek: Verpleegtechnisch handelen niveau 3 (traject V & V)
 • Hoofdstuk 10.6 Verzorging van de blaaskatheter
 • Hoofdstuk 10.7 Spoelen van de blaas
 • Hoofdstuk 10.9 Suprapubische katheterBoek: Persoonlijke zorg 1
 • Hoofdstuk 8.4 Urinewegstelsel
 • Hoofdstuk 9.5 Urine - incontinentieBoek anatomie, fysiologie, pathologie
 • Hoofdstuk A11: De nieren en de urinewegen
 • Hoofdstuk B11: Pathologie van  de nieren en urinewegenOpdracht


AchtergrondinformatieInloggegevens: LET OP HOOFDLETTER GEVOELIG!!!
Gebruikersnaam: Da Vinci
Wachtwoord: ROCDaVinci18


Teachers only

Klik hier voor docenteninformatieNaar boven
/var/www/bib-vig-mz-3-davinci.learningmatters.nl