certificaat C0053 individuele zorg verlenen

welkom, introductie

Welkom op de startpagina van de opleiding Individuele zorg verlenen. (Certificaat COO53)

Deze opleiding duurt 16 weken. Je werkt minimaal 20 uur per week in de beroepspraktijk. Je wordt begeleid door een werkbegeleider tijdens de opleiding. Zij biedt jou coaching en begeleiding en zorgt ervoor dat je de vaardigheden kunt oefenen.

Daarnaast ga je een vaste dag naar school. Je hebt een schooldag van 6 - 8 uur. Bij elke module werk je eerst online aan het verwerven van kennis. Op school ga je actief aan de slag met het oefenen van vaardigheden of het verwerken van de kennis.

Na het afronden van dit certificaat (met de examens) kun je in de beroepspraktijk aan de slag met de vaardigheden die je hebt geleerd. 

In het certificaat wordt verwezen  naar de CanMEdsrollen (zorgverlener, organisator, reflectieve EBP professional, professional en kwaliteitsbevorderaar) Deze rollen worden besproken in de bijbehorende modules.


pagina canmedsrollen

inhoud certificaat

module
werkproces
hoort bij werkproces kwalificatiedossier VIG
Module 1
Werkproces C1 - K1 - W1
Voert zorg en begeleidingstaken uit
B1 - K1 - W4
Module 2
 Werkproces C1-K1-W2
 Stemt zorgverlening af met alle betrokkenen (Organisator)
B1 - K1 -W7
Module 3
Werkproces C1-K2-W1
Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)

B1 - K1 - W1
Module 3
Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar)
B1 - K1 - W3


Het is een officieel certificaat. In onderstaand PDF staan de officiële eisen die horen bij het certificaat.

individuele-zorg-verlenen-1.pdf


hoe ga je leren?

Stap voor stap ga je leren en oefenen met de kennis en vaardigheden: in onderstaand plaatje zie je welke stappen dit zijn. Per module wordt precies aangegeven wat je moet doen bij elke stap. Natuurlijk legt de docent dit ook uit in de lessen.Loop je er tegen aan dat het leren niet vanzelf gaat? Kijk dan bij deze pagina voor tips:  tips over leren - leren 

Je krijgt ook een eigen coach tijdens de opleiding met wie je in gesprek kunt gaan.

Voor het leren met het digitale lesmateriaal is er ook online coaching beschikbaar. 


Tijdens de kennismakingsbijeenkomst worden afspraken gemaakt hoe dit vorm krijgt. planning/ kalender

In de planning kun je zien wanneer de modules worden gegeven en wanneer je gaat oefenen met de digibib opdracht die hoort bij de module. Ook kun je zien wanneer de examens plaats vinden.                                       Start groep november 2021

                                      Klik hier voor de download van de Planning - kalender Certificaat C0035 start november.pdf

                                      Start groep maart 2022

                                                     Klik hier voor de download van de planning-c0035-start-maart-1.pdf

 studiemateriaal

Wat:
Thieme Traject Zorg - ISBN:9789006953183
Traject Totaallicentie student basisdeel en Anatomie/fysiologie en Pathologie niveau 3 1 jaar


Digibib account voor leermodules en opdrachten


Bij elke module wordt precies aangegeven wat je moet doen en waar je het kunt vinden. Er wordt soms ook gebruik gemaakt van e- learning en andere pagina's van ons aanbod daar hoort bij de opleiding Verzorgende IG. 


BPV beoordeling

Om te mogen starten met de examens is het belangrijk dat je ook in de beroepspraktijk voldoet aan de eisen die horen bij een medewerker in de zorg. Daarom is een BPV (beroepspraktijkvorming) beoordeling een onderdeel van de opleiding. Deze moet voldoende zijn om te mogen starten met de examens van de modules. In de planning kun je zien wanneer je deze moet inleveren bij je coach van school.

Tijdens de BPV ontwikkel je je tot beginnend beroepsbeoefenaar. In onze visie op leren zijn praktijk en theorie onlosmakelijk aan elkaar verbonden.  We leiden je samen op (zie https://www.davinci.nl/over-ons om meer te lezen over onze uitgangspunten). Daarom zijn er verschillende mensen betrokken die samen met jou je ontwikkeling volgen, evalueren en beoordelen.

Wie is er betrokken:

Natuurlijk ben jij zelf betrokken. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leerproces.

De werkbegeleider (of praktijkbegeleider) begeleidt jou direct op de werkvloer. Zij is het eerste aanspreekpunt en observeert, instrueert en evalueert met jou je leerproces.

Je werkbegeleider is de professional op de werkvloer en begeleidt je op de inhoud van het beroep waarvoor je opgeleid wordt.

De werkbegeleider doet een direct beroep op jouw zelfsturend leervermogen en verantwoordelijkheid. Daarnaast draagt de werkbegeleider zorg voor een veilig leerklimaat.

Jouw SLB docent (coach van school) begeleidt jou tijdens de BPV-periode en monitort je leerproces. . Je docent coacht jou in het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces en kan indien nodig afstemmen met je werkbegeleider.


Klik hier voor het formulier: Beoordelingsformulier BBL vanaf 2019.docx

De beoordeling (onvoldoende/voldoende/goed) is gericht op het beroep (kennis, vaardigheid) en goed werknemerschap (waaronder verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, aanwezigheid, beroepshouding). Bij de beoordeling wordt er rekening gehouden met het feit dat je op dit moment een onderdeel van de VIG opleiding volgt en beginnend beroepsbeoefenaar bent. 


examen

Elke module wordt afgerond met een examen. Er zijn verschillende vormen waarin iets wordt afgetoetst. Dit is vastgelegd in een examenplan. 

Examenplan C0053, Individuele zorg verlenen

Kerntaak C1-K1 Bieden van zorg en ondersteuning (deels)

Code
Exameninstrument
Werkprocessen
Werkproces in kwalificatie
Waar
Wie beoordelen
Score
Weging
Score voor de  kerntaak

Gedragsobservatie
C1-K1-W1
Voert zorg-/begeleidingstaken uit (Zorgverlener)
B1-K1-W4
Beroepspraktijk
Examinatoren beroepspraktijk

O/V/G

1

O/V/G


Examengesprek
C1-K1-W2
Stemt zorgverlening af met alle betrokkenen (Organisator)
B1-K1-W7
Beroepspraktijk
Voorbereidende opdracht: BP
Examinatoren school

O/V/G

1

Kerntaak C1-K1 is:
- onvoldoende wanneer één of meerdere werkprocessen met onvoldoende is/zijn beoordeeld.
- voldoende wanneer alle werkprocessen met voldoende zijn beoordeeld en niet voldaan wordt aan de eis m.b.t. goed.
- goed wanneer beide werkprocessen met goed zijn beoordeeld

Kerntaak C1-K2 Werken aan organisatie- en professiegebonden taken (deels)

Code
Exameninstrument
Werkprocessen
Werkproces in kwalificatie
Waar
Wie beoordelen
Score
Weging
Score voor de  kerntaak

Gedragsobservatie
C1-K2-W1
Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)
B1-K2-W1
Beroepspraktijk
Examinatoren beroepspraktijk

O/V/G

1

O/V/G


Productbeoordeling
C1-K2-W2
Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar)
B1-K2-W3
Beroepspraktijk
Examinatoren school

O/V/G

1

O/V/G

Kerntaak C1-K2 is:
- onvoldoende wanneer het werkproces met onvoldoende is beoordeeld.
- voldoende wanneer de werkprocessen met voldoende zijn beoordeeld en niet voldaan wordt aan de eis m.b.t. goed.
- goed wanneer beide werkprocessen met goed zijn beoordeeld

Aanvullende certificaateis:

De Beroepspraktijkvorming dient te zijn afgerond met voldoende resultaat.

Klik hier om het examenplan te downloaden.  --> Examenplan C0053 vastgesteld.pdf

De docent die de module geeft zal je ook voorbereiden op het examen. Zij zal ook uitleggen wanneer en hoe je een GO krijgt om te starten met het examen. In de planning is te zien wanneer de examens gepland zijn.

De examinatoren (op school en in de beroepspraktijk) zijn gecertificeerd om te kunnen beoordelen. 

GO formulier examen
          Examineringsovereenkomst 2020-2021 certificaat C0053 9 - 3 2022.docx


De sector Gezondheidszorg en Welzijn heeft alle regels en informatie rondom examinering vastgelegd op een pagina. Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op een examen.

Via deze link kun je deze pagina bezoeken: 00GW examineringspagina Hier kun je ook de examens inzien.

direct naar de modulen

naar de groepsmap

Groep C0053 start november 2021 : 

In teams ben je toegevoegd aan een klassenteam. 

Groep C0053 start maart 2022 

Ga hier naar de:groepsmap Naar boven
/var/www/bib-vig-mz-3-davinci.learningmatters.nl